Barneastma
      Barneastma
Astmasenteret
   
Hjulene er utarbeidet av legene ved senteret. Det er meningen at dette skal være en introduksjon til behandlingen av astma, allergi og eksem hos barn.

Vi anbefaler at man bruker litt tid på å lære seg grunnlaget om sykdommene. På den måten vil man få bedre  forståelse av det som blir presentert i artiklene. Er noe vanskelig? Spør legen. Lykke til!
Bløt brusk syndrom - forveksles ofte med astma
Gastroøsofageal refluks - sykdom
Bronkiektasier
Blodprøver i astma/allergiutredningen
Astmabehandlingens historie
Tilstander og sykdommer som likner på astma
Astmabarn og aktivitet
Barnelegesenteret
Ansvarlig redaktør
Hans Henrik Odland,
fagredaktør Ole Closs,
medisink ansvarlig Gisle Rød.
Copyright Barnelegesenteret AS 2007
 
  Utviklet av Assist2net.no
Hva er astma? Hvem får astma og hvorfor?  Hva skjer i luftveiene hos pasienter med astma? Hvilke symptomer forbinder vi med astma hos barn og unge? Hvordan stilles astmadiagnosen? Utløsende årsaker Behandling Hvilke tilbud og rettigheter kan være aktuelle hos barn med astma? Søk Forsiden Send mail Sidekart gsk normed meadjohnson astrazeneca