Om Barnelegesenteret  >>  Infoside
      Om Barnelegesenteret
Ansvarlige for sidene ved nettstedet www.barnelegesenteret.com er:


Hans Henrik Odland er overlege og doktorgradsstipendiat ved Barnehjerteseksjonen ved barneklinikken Rikshospitalet. Spesielle interesser er bruk av internett i helserelaterte tjenester. Hjertesykdommer hos barn. Bruk av ultralyddiagnostikk hos barn. Behandling og utredning av astma, allergi og eksem hos barn. Sukkersyke hos barn og behandling av denne, samt livstilsrelaterte sykdommer hos barn og unge voksne. Tidligere arbeidet ved barneavdelingen Ullevål sykehus og Akershus universitetssykehus.

Ansvarlig redaktør og tilrettelegger av nettstedet Barnelegesenteret.


Tore Rød er spesialist i barnesykdommer 1975. Har arbeidet med astma, allergi og eksem hos barn og unge fra 1972. Arbeidet den første tiden ved sentralsykehuset i Akershus. Fra 1975 har han drevet privat spesialistpraksis i barnesykdommer med hovedvekt på astma, allergi og eksem. Under tiden har han arbeidet i faglig nært samarbeid med Astma og allergisenteret på Voksentoppen.


Gisle Rød er spesialist i barnesykdommer med hovedvekt på astma, allergi og eksem hos barn og unge. Arbeider nå som seksjonsoverlege ved Voksentoppen senter for astma og allergi . Han er ansvarlig for behandlingsreiser. Han har lang erfaring fra sentralsykehus, privat praksis og spesialiserte sentra.

Medisinsk ansvarlig for Barnelegesenteret.


Ole Closs er spesialist i barnesykdommer fra 1999. Han arbeidet ved Voksentoppen senter for astma og allergi i perioden 1998-2000.
Fra 2000-2007 var han overlege ved barneavdelingen på Akershus Universitetssykehus med spesielt ansvar for barn og unge med lungesykdommer, allergi og eksem. Fra januar 2007 har han arbeidet som privatpraktiserende spesialist ved Strømmen Barnelegesenter.


Kai-Håkon Carlsen er professor ved Voksentoppen astma og allergisenter. Han har blant annet arbeidet mye med barn med astma og idrett.


Frode Njå er spesialist i barnesykdommer fra 1983 og arbeidet ved Barneavdelingen, Ullevål sykehus, fra 1981-86, de siste 2 årene som reservelege ved allergologisk poliklinikk. Fra 1986 har han drevet privat spesialistpraksis med allergologi som spesialfelt. Han arbeidet som deltidoverlege ved Geilomo barnesykehus i ca 10 år fram til 1997. Han tok doktorgraden i 2006 på en undersøkelse om forekomst av astma og allergi blant skolebarn i Øvre Hallingdal, i samarbeid med Voksentoppen og Folkehelseinstituttet.

Skriv ut     
.
Relaterte artikler
Hva er astma?
Astma er en luftveissykdom.
Infeksjoner
En oversikt over de vanligste luftveis-infeksjoner hos barn.
Barnelegesenteret
Ansvarlig redaktør
Hans Henrik Odland,
fagredaktør Ole Closs,
medisink ansvarlig Gisle Rød.
Copyright Barnelegesenteret AS 2007
 
  Utviklet av Assist2net.no
Søk Forsiden Send mail Sidekart gsk normed meadjohnson astrazeneca