Om Barnelegesenteret  >>  Disclaimer
      Om Barnelegesenteret
Disclaimer

Her følger barnelegesenterets intensjoner, forhold til kilder og til industrien:

Barnelegesenteret presenterer spesialisert informasjon om barn og unge med astma, allergi og eksem. Nettstedet er beregnet på foreldre og helsepersonell. Sidene er utarbeidet av spesialister innenfor området. All informasjon som presenteres er godkjent av minst 2 av senterets ansvarlige leger. All informasjon baserer seg på vitenskapelig dokumentert informasjon, elektronisk tilgjengelige vitenskapelige tidskrifter, og erfaringsgrunnlaget til hver enkelt spesialist. Barnelegesenterets leger står fritt til å velge ut temaer av interresse. Materialet å vil bli presentert på en måte som skal gjøre det mer forstålig for brukeren. Barnelegesenteret er en uavhengig organisasjon og har ingen økonomiske interesser utover å presentere best mulig faglig informasjon. Bakgrunnsinformasjon og tilgjengelige vitenskapelige data fra hver artikel fås å ved henvendelse til ansvarlig redaktør Hans Henrik Odland.

Nettstedet mottar støtte fra industrien, men har ingen forpliktelser i forhold til denne støtten. Senterets leger kan delta på møter sponset av legemiddelfirmaer. Liste over disse fås ved henvendelse til redaktøren.
Skriv ut     
Infoside
Om Barnelegesenteret
Om Barnelegesenteret
Relaterte artikler
Hva er astma?
Astma er en luftveissykdom.
Infeksjoner
En oversikt over de vanligste luftveis-infeksjoner hos barn.
Barnelegesenteret
Ansvarlig redaktør
Hans Henrik Odland,
fagredaktør Ole Closs,
medisink ansvarlig Gisle Rød.
Copyright Barnelegesenteret AS 2007
 
  Utviklet av Assist2net.no
Søk Forsiden Send mail Sidekart gsk normed meadjohnson astrazeneca