Arkiv  >>  Allergi  >>  Prikktest og allergi
      Arkiv
Prikktest og allergi
Av Tore Rød/Gisle Rød , 06.10.2004
Innenfor de fleste områder av legevirksomheten står det å stille en diagnose sentralt. I mange tilfeller lar dette seg enkelt gjør, men mange ganger kan det også være vanskelig. Ideelt sett skulle man hatt en test for hver sykdom og denne skulle gitt et sikkert svar, "ja" eller "nei eller "positiv" eller "negativ". For mange sykdommer finnes det ingen sikre tester og diagnosen må basere seg på pas's sykehistorie (anamnese), undersøkelse av pasienten (klinisk undersøkelse) og tester av pasienten (diverse lab. tester). Når det gjelder allergi er det en av de sykdomsgruppene hvor en kombinasjon av sykehistorie og test kan gi en sikker diagnose. Testen kan være en enkel prikktest, eventuelt supplert med en blodprøve. I andre tilfeller kan allergidiagnosen vanskelig la seg stille, avhengig av hva en mistenker allergi overfor. De fleste som kommer til legen med mistanke om allergi, har hatt en eller annen reaksjon enten fra huden, øvre eller nedre luftveier eller mage/tarm kanal, men noen kan også mistenke allergi p.g.a. mere diffuse symptomer som generell uvelhet, tretthet og slapphet. For å stille diagnosen allergi må vi ved hjelp av våre tester identifisere en mulig utløsende faktor, denne kalles et allergen og eksempler på allergener er pollen, dyrehår, husstøv midd. Når det hos pasienten er påvist allergi overfor ett eller flere allergener må legen i samtale med pasienten forsøke å avklare hvilken betydning den påviste allergi har for pasienten's plager. Nedenfor skal vi fordype oss noe mer i dette tema. Hva er allergi?. Prikktest - Allergitest. TR/GR
Skriv ut     
 
13 av 30
Relaterte artikler
Hva er astma?
Astma er en luftveissykdom.
Infeksjoner
En oversikt over de vanligste luftveis-infeksjoner hos barn.
Barnelegesenteret
Ansvarlig redaktør
Hans Henrik Odland,
fagredaktør Ole Closs,
medisink ansvarlig Gisle Rød.
Copyright Barnelegesenteret AS 2007
 
  Utviklet av Assist2net.no
Søk Forsiden Send mail Sidekart gsk normed meadjohnson astrazeneca