Hovedside  >>  Influensavaksinsasjon og eggallergi
      Hovedside
Barn med eggallergi

Fordi vaksinene dyrkes på egg kan noen pasienter med allergi mot egg få reaksjoner på vaksinene. De aller fleste som har eller har hatt eggallergi kan likevel få vaksinene på vanlig måte organisert i primærhelsetjenesten under vanlig anafylaksiberedskap.

Alle som har bekreftet/mistenkt eggallergi med 100 % eggfri kost bør vurderes av lege med allergikompetanse.

  1. Pasienter som har hatt anafylaksi (allergisjokk) til egg og derfor nå har totalt (100%) eggfri kost bør individuelt vurderes for om de bør avstå fra vaksinen.

  2. Pasienter med alvorlig reaksjon (urticaria/elveblest, brekninger, angioødem, luftveisødem, astma eller rhinitt) på egg og som har total eggfri kost bør få utført prikktest med vaksinen før eventuelt vaksine settes. Behovet for slik utredning må vurderes i forhold til i hvilken grad de tilhører en av risikogruppene. Ved positiv prikktest (³3 mm) skal ikke vaksinasjon utføres. Ved negativ reaksjon på prikktest (<3 mm) kan vaksine gis, individuell vurdering gjøres om vaksinen settes fraksjonert eller ikke.

  3. Alle andre med eggallergi som kan spise mat som inneholder egg, selv i små mengder kan få vaksine i primærhelsetjenesten, under vanlig anafylaksiberedskap.

  4. Mange små barn med eggallergi utvikler toleranse for egg. Derfor er det viktig å presisere at dersom barnet tåler mat med små mengder egg kan vaksine settes i primærhelsetjenesten (se punkt 4).

  5. Ved tvil kan fastlegen ta kontakt med nærmeste allergologiske avdeling/spesialist.

  6. På grunn av stor pågang av pasienter med sykdom har sykehusene ikke kapasitet til å besvare alle spørsmål om vaksiner. Det er derfor viktig at anbefalingene over gjøres kjent i befolkningen.

 

Disse rådene er utarbeidet av spesialister ved Oslo universitetssykehus

 

Jens Grøgaard, klinikksjef, barneklinikken, OUS, Ullevål

Karin C. Lødrup Carlsen, seksjonsoverlege OUS, Ullevål

Morten Pettersen, seksjonsoverlege, OUS, Rikshospitalet

Kai-Håkon Carlsen, professor, OUS, Rikshospitalet

Frøydis Olafsen, konst. Seksjonsoverlege OUS, Ullevål
 

og Stavanger universitetssjukehus

Knut Øymar, overlege, barneavdelingen 

i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Skriv ut     
 
2 av 4
Relaterte artikler
Hva er astma?
Astma er en luftveissykdom.
Infeksjoner
En oversikt over de vanligste luftveis-infeksjoner hos barn.
Barnelegesenteret
Ansvarlig redaktør
Hans Henrik Odland,
fagredaktør Ole Closs,
medisink ansvarlig Gisle Rød.
Copyright Barnelegesenteret AS 2007
 
  Utviklet av Assist2net.no
Søk Forsiden Send mail Sidekart gsk normed meadjohnson astrazeneca